• Het Nederlands Instituut voor Politiek & Zorg (NIPZ) heeft als focus de relatie tussen politiek en zorg

    Betaalbaarheid en beschikbaarheid van de zorg komen steeds meer onder druk te staan. Het is daarom van het grootste belang dat wet- en regelgeving en de praktijk goed op elkaar afgestemd zijn.
    _______________________________________________________

Ambitie

NIPZ wil binnen vijf jaar een gekende en gewaardeerde organisatie zijn die op het snijvlak van politiek en zorgpraktijk haar meerwaarde bewezen heeft. NIPZ is bij uitstek de partij die door de zorg en de politiek benaderd kan worden om een bijdrage te leveren aan de meningsvorming rond relevante thema’s op het gebied van de beleidsvorming en organisatie van en rond de zorg.

NIPZ wil vanuit de Haagse politieke arena en de gemeentelijke krachtenvelden, naar de zorg kijken en daar de essentie van én gefundeerde meningen over naar buiten brengen. De insteek is daarbij niet om alleen te constateren, maar ook dat er over de  consequenties van beleid en politieke besluitvorming discussie ontstaat. Het zoeken naar oplossingen, gebaseerd op wederzijds begrip en inzicht in elkaars werk en standpunten, staat hierbij centraal. NIPZ doet dat objectief, onafhankelijk en, waar nodig, confronterend, maar altijd verbindend.